Bạn n*o có ai giới thiệu mình 01 bạn nữ l*m kế toán trưởng cho Doanh nghiệp mới th*nh l*p chuyên về sản xuất sơn, yêu cầu th*nh thạo kê khai thuế, lên BCTC, cân đối t*nh toán lãi lỗ, tồn kho, công nợ phải thu phải trả.

Địa chỉ l*m việc: xã Đ*o Viên, Quế võ, Bắc Ninh, ưu tiên các bạn sinh sống ở gần Công ty.

Lương: Th* việc 2 tháng 7 tr + phụ cấp, hết th* việc lương 10 tr + phụ cấp + bảo hiểm. Ký hợp đồng ch*nh thức có đóng bảo hiểm nhé. Công việc chủ yếu quản lý kế toán v* h*nh ch*nh văn phòng.

Bạn n*o muốn ứng tuyển, g*i giúp mình CV tới email: ketoanthueatcs@gmail.com

Mình sẽ liên hệ với các ứng viên phù hợp